"Οι μεγάλες προσδοκίες οδηγούν σε σπουδαία επιτεύγματα"

Charles Kettering

 Από το 1982 μέχρι σήμερα, είμαστε μία εταιρία που βασίζεται στην οικογενειακή συνέχεια. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού τόσο στον εισαγωγικό και εμπορικό τομέα, όσο και στον τεχνικο-κατασκευαστικό. Εφαρμόζουμε πάντα την πιο σύγχρονη και αξιόπιστη τεχνολογική λύση για κάθε κλάδο ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η εταιρεία μας έχει εξοπλίσει βιομηχανικούς και αστικούς χώρους, ξενοδοχεία και Δήμους. Επιπλέον, με φόντο την εχεμύθεια και τη σοβαρότητα που μας διακρίνει, διαθέτοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διατηρούμε μία μακρόχρονη σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τις Ένοπλες Δυνάμεις στο τμήμα της ασφάλειας στρατοπέδων και προμήθειας υλικού.

Η πολύχρονη εμπειρία μας είναι η συνταγή της επιτυχίας για άριστα αποτελέσματα, υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας, χαμηλό κόστος και τεχνική υποστήριξη με συνέπεια και συνέχεια.

Η εταιρεία μας διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001:2008 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πουπροσφέρει, καθώς και την απαραίτητη άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση συστημάτων ασφαλείας.

Το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η άριστη οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και η τεχνογνωσία που διαθέτει. Η εταιρία μας στελεχώνεται από:

  • Dr. Μηχανολόγο Μηχανικό
  • Μηχανικούς ηλεκτρονικούς
  • Εργοδηγούς ηλεκτρονικούς
  • Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
  • Προγραμματιστή Η/Υ
  • Οικονομολόγο
  • Νομικό σύμβουλο
  • Πωλητές

Προκειμένου δε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών, συμμετέχουμε στις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου μας στην Ευρώπη και την Ασία.

Ακόμη, σας γνωρίζουμε την άριστη καθαρή οικονομική θέση της εταιρίας, με καλή ρευστότητα και μηδενικό δανεισμό.

        Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη διαδρομή και εμπειρία μας, έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε και να διεκπεραιώνουμε επιτυχώς, έργα κάθε μεγέθους και φύσεως, στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.