Ολοκληρώσαμε νέο υπερύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο τεχνολογίας VOIP. Το νέο κέντρο ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες ευκολίες, εξυπηρετώντας στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη ταχύτατη ανάπτυξη της επιχείρησης!