Καινοτομούμε φέρνοντας στην Ελλάδα μία νέα υπηρεσία, ακούγοντας τις ανάγκες σας! Η νέα πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων & e-Learning teleconference.center εξυπηρετεί ήδη αρκετές επιχειρήσεις παρουσιάζοντας πολλά πλεονεκτήματα:

  1. Λειτουργία μέσω όλων των browser χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση προγραμμάτων ή συνεχείς αναβαθμίσεις.
  2. Δυνατότητα on-line παρουσιάσεων, διαμοιρασμό αρχείων, διαμοιρασμό οθόνης και άλλες ψηφιακές ευκολίες
  3. Υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου.
  4. Χαμηλές απαιτήσεις σε ταχύτητες internet
  5. Δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής
  6. Ευκολία χειρισμού και πολλά ακόμη πλεονεκτήματα
 
 
Η πλατφόρμα είναι πιστοποιημένη για χρήση απομακρυσμένης διδασκαλίας (e-Learning)