"Όλη η βελτίωση της ποιότητας έρχεται μέσω της απλοποίησης του σχεδιασμού, της κατασκευής, της διάταξης και της διαδικασία εφαρμογής"

Tom Peters

 


 

Η διατήρηση υψηλότατου επιπέδου ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες, είναι για εμάς κυρίαρχο μέλημα. Για αυτό είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Έτσι, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά για το επίπεδο των εργασιών μας, καθώς και την υποστήρηξή μας μετά την πώληση. 

 

Η ασφάλειά σας είναι κάτι για το οποίο εμείς φροντίζουμε πριν από εσάς.


H επιχείρηση μας, καθώς και όλο το τεχνικό προσωπικό μας, διαθέτουν την απαραίτητη άδεια εργασίας στην μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με τον νόμο 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α΄), 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄), 3206/2003 (ΦΕΚ 298Α΄) και 3707/2008 (ΦΕΚ 209 Α').