ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση για εμάς είναι πράξη ευθύνης!

Όλα τα προϊόνται και οι εγκαταστάσεις μας καλύπτονται από γραπτή εγγύηση αντικατάστασης για την καλή λειτουργία τους. Επιπλέον, δεσμευόμαστε για την αμεσότητα επέμβασης του συνεργείου μας σε περίπτωση ανάγκης.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας συνδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και  ISO 9001. Όλες οι διαδικασίες εγκατάστασης που ακολουθούμε  είναι σύμφωνες κανονισμούς του ΕΛΟΤ της Επιστήμης και της Τέχνης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την ποιότητα που σας προσφέρουμε.